Referencje

Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej
- Projekt zagospodarowania terenu, projekt drogi światła wraz z zielenią
- Ścieżki spacerowe
- Droga światła
- Połączenie skweru z ogrodem wewnętrznym
- Połączenie skweru z parkingiem pochylnią dojazdową
- Parking samochodowy

Karczma Cichy Kącik  w Krynicy – Zdroju
CICHY KĄCIK NAJLEPSZĄ KARCZMĄ W POLSCE w II Edycji Akcji Rekomendacji POLAND 100 BEST RESTAURANT
- Projekt zagospodarowania terenu, przebudowa skweru przed karczmą
- Inwentaryzacja zieleni
- Przygotowanie dokumentacji do wycięcia drzew
- Projekt zieleni
- Projekt parkingu
- Projekt oświetlenia

Dziecięcy Park Zabaw – bulwary Dietla Park Zdrojowy w Krynicy-Zdroju
- Projekt zagospodarowania terenu
- Projekt zieleni
- Projekt punktu gastronomicznego
- Projekt placu zabaw- mała architektura
- Projekt przyłącza elektrycznego

Inwentaryzacja dendrologiczna
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej obejmującej 2200drzew dla potrzeb przebudowy odcinka drogi powiatowej w pow. Zywieckim

Gospodarstwo agroturystyczne w Szczawniku
- Projekt zagospodarowania terenu wraz z ujeżdżalnią, przy gospodarstwie agroturystycznym
- Projekt budowlany parkingów i ciągów komunikacyjnych
- Projekt małej architektury
- Projekt zieleni
- Projekt instalacji nawadniającej

Zagospodarowanie terenu przy D.W. Henryk w Muszynie
- Projekt zagospodarowania terenu przy domu wczasowym Henryk w Muszynie
- Projekt małej architektury
- Projekt zieleni       

 
Zagospodarowanie terenu wokół górnej stacji kolejki linowo- terenowej na  Górę Parkową w Krynicy – Zdroju
- Projekt zagospodarowania terenu przy kolejce na Górę Parkową w Krynicy-Zdroju znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego
- Projekt małej architektury
- Projekt zieleni